Links
🇺🇳

Welcome

We will give you an explanation of what function this site has in ZulaClub in different languages ​​for players who do not know English, this site is updated whenever possible.
🇺🇸
English
Welcome to our archive, a documentation written by those responsible for ZulaClub to help players with certain questions that many new players may have.
ZulaClub is a community created for and by Zula Global players, for years it has served the community for different things, promoting its creators, providing support, among many other things. We hope that with this site we can help you, otherwise you can enter our Discord server to communicate directly with the server administrators.
🇪🇸
Spanish
Bienvenidos a nuestro archivo, una documentacion escrita por los responsables de ZulaClub para ayudar a los jugadores con ciertas dudas que muchos nuevos jugadores pueden llegar a tener. ZulaClub es una comunidad creada para y por jugadores de Zula Global, durante años sirvio a la comunidad para diferentes cosas, promocionar sus creadores, dar soporte, entre muchas otras cosas. Esperamos que con este sitio podamos ayudarte caso contrario puedes ingresar a nuestro servidor de Discord para comunicarte directamente con los administradores del servidor.
🇧🇷
Português
Bem-vindo ao nosso arquivo, uma documentação escrita pelos responsáveis ​​do ZulaClub para ajudar os jogadores com algumas dúvidas que muitos novos jogadores podem ter.
ZulaClub é uma comunidade criada para e por jogadores Zula Global, há anos serve a comunidade para diversas coisas, promovendo seus criadores, dando suporte, entre muitas outras coisas. Esperamos que com este site possamos ajudá-lo, caso contrário, você pode entrar em nosso servidor Discord para se comunicar diretamente com os administradores do servidor.
🇹🇷
Türkçe
ZulaClub'dan sorumlu kişiler tarafından, birçok yeni oyuncunun sahip olabileceği bazı sorularda oyunculara yardımcı olmak için yazılmış bir belge olan arşivimize hoş geldiniz.
ZulaClub, Zula Global oyuncuları için ve Zula Global oyuncuları tarafından oluşturulmuş bir topluluktur, yıllarca topluluğa farklı şeyler için hizmet etmiş, diğer pek çok şeyin yanı sıra yaratıcılarını tanıtmış, destek sağlamıştır. Bu site ile size yardımcı olabileceğimizi umuyoruz, aksi takdirde sunucu yöneticileriyle doğrudan iletişim kurmak için Discord sunucumuza girebilirsiniz.
🇵🇱
Polski
Witamy w naszym archiwum, dokumentacji napisanej przez osoby odpowiedzialne za ZulaClub, aby pomóc graczom odpowiedzieć na pewne pytania, które może mieć wielu nowych graczy.
ZulaClub to społeczność stworzona dla i przez graczy Zula Global, od lat służy społeczności do różnych rzeczy, promując swoich twórców, udzielając wsparcia między innymi. Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie możemy Ci pomóc, w przeciwnym razie możesz wejść na nasz serwer Discord, aby komunikować się bezpośrednio z administratorami serwera.